prutsfm.punt.nl
PrutsFM gebruikt gegevens over bezoekers van zijn websites nooit om
aanbiedingen van producten toe te sturen. PrutsFM stelt gegevens over
bezoekers niet aan derden ter beschikking. PrutsFM registreert
geen bijzondere persoonsgegevens, met betrekking tot bijvoorbeeld
godsdienst of levensovertuiging, ras of afkomst, gezondheid, seksuele leven,
het strafrecht, politieke gezindheid of lidmaatschap van een vakvereniging.
 
 
Webbezoek
Wanneer je PrutsFM bezoekt dan worden de technische gegevens van
je bezoek opgeslagen door Google Analyctics. Deze gegevens worden
uitsluitend gebruikt voor statistische analyses en worden enkele
maanden bewaard. PrutsFM gaat niet na, wie welk ip-nummer op welk
moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens niet tot een persoon.
 
Zoekopdrachten
Wanneer je op PrutsFM een zoekfunctie gebruikt, dan kunnen je zoektermen
samen met de technische gegevens opgeslagen worden door
Google Analyctics. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor
statistische analyses en worden enkele maanden bewaard.
PrutsFM gaat niet na, wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt
en wij herleiden deze gegevens niet tot een persoon.
 
Advertentievertoningen en -kliks
Advertentievertoningen en -kliks worden geregistreerd door PrutsFM
en door advertentienetwerken waaraan PrutsFM deelneemt.
Wanneer u op een advertentie klikt, dan kunnen de technische gegevens
van de klik door advertentienetwerken worden opgeslagen in zogenaamde
logfiles die ten behoeve van de financiële verantwoording gedurende
enkele maanden worden bewaard.
 
Cookies
Bij het vertonen van advertenties en van webbeacons kunnen adverteerders
 cookies plaatsen en zo je webbrowser lezen. Een webbeacon is een
kleine onzichtbare afbeelding die in een webpagina is geïntegreerd om
een opvraging van die pagina te kunnen registreren. Een cookie kan je zien
als een klein bestand met onpersoonlijke gegevens, deze gegevens
worden gebruikt om verschillende opvragingen van je browser met elkaar
in verband te brengen. Een cookie kan door PrutsFM en de
advertentienetwerken bijvoorbeeld worden gebruikt om je voorkeuren
of gebruikersinstellingen op te slaan, om ingelogd te blijven
of om advertenties af te stemmen op de interesses en voorkeuren
op basis van je bezoek aan PrutsFM en andere websites op internet.
 
Met de standaardinstellingen accepteren de meeste browsers cookies
automatisch, maar je kunt cookies meestal weigeren of selectief accepteren
door de instellingen van uw browser aan te passen. Als je cookies uitschakelt,
is het mogelijk dat bepaalde functies van onze websites niet beschikbaar
zijn. Op de volgende websites vind je informatie over veelgebruikte browsers
en de manier waarop je de cookie-instellingen in de betreffende browser
kunt aanpassen:
 

 
Google Analytics
PrutsFM kan gebruik maken van Google Analytics,
een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”).
Google Analytics maakt gebruik van cookies om PrutsFM te helpen analyseren
hoe jij de site gebruikt. De door het cookie gegenereerde informatie over 
je gebruik van de website (met inbegrip van je ip-adres) wordt overgebracht
naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Google gebruikt deze informatie om rapporten over de website-activiteit
op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden
met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze
informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt
verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens
Google verwerken. Google zal je  ip-adres niet combineren met andere
gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies
weigeren zoals hierboven aangegeven. Door gebruik te maken
van PrutsFM geef je toestemming voor het verwerken van
de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden
zoals hiervoor omschreven.
 
Contactformulieren en e-mail
Wanneer je een contact-, aanmeld- of informatieformulier op PrutsFM invult
en opstuurt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die 
je ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard
zolang als naar de aard van het formulier en van uw bericht nodig of redelijk
is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording
naar aanleiding van je bericht. Je bericht kan daarnaast terecht komen in ons
e-mailarchief, waar het als gevolg van backupprocedures en wettelijke
bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden bewaard.
 
Deelname aan interactieve delen van PrutsFm.
Wanneer je deelneemt aan interactieve delen van PrutsFM dan bepaal je zelf
of je daarbij je persoonsgegevens invult, in je handtekening, of in de berichten
die je plaatst en dergelijke. Deze gegevens worden voor onbeperkte duur
bewaard, weergegeven in het betreffende deel van de website en door
zoekmachines toegankelijk gemaakt. Deze gegevens maakt je zelf openbaar
en dit is je eigen verantwoordelijkheid. De door jouw geplaatste gegevens
worden slechts bij uitzondering geanonimiseerd of verwijderd, na ontvangst
van een daartoe strekkend gemotiveerd schriftelijk verzoek met onderbouwing
van een redelijk belang.
 
Uitzonderingen: misbruik, verplichtingen
Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik
van PrutsFM, dan kunnen wij bepaalde ip-nummers en/of e-mailadressen
voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen
van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad,
kunnen wij de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking
stellen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens
tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen
met jouw, een ouder, voogd, docent, toezichthouder, leidinggevende,
eindverantwoordelijke of dergelijke, of om aangifte te kunnen doen
dan wel u in rechte te kunnen aanspreken. PrutsFM stelt gegevens
ter beschikking wanneer dit door de autoriteiten wordt verplicht.
 
Verzoek richten aan PrutsFM
Waar in dit privacybeleid wordt gesproken van een schriftelijk verzoek
aan PrutsFM, dan kunt je dat in eerste instantie via e-mail indienen.
In verband met de vele vormen van misbruik van online communicatie,
kunnen wij echter niet garanderen dat zo'n verzoek ons bereikt.
Bovendien leert de ervaring dat online verzoeken vaak onvolledig of
onzorgvuldig zijn en niet alle gegevens bevatten die nodig zijn
om het te kunnen afhandelen. Wij achten ons daarom alleen gebonden
aan een passende reactie op een daadwerkelijk schriftelijk verzoek.
Dat wil zeggen: in de vorm van een behoorlijke brief, getypt of
leesbaar geschreven op papier, voorzien van naam en adres
van de afzender, gedateerd en ondertekend, met daarin een
duidelijk verzoek voorzien van alle benodigde gegevens,
per post bezorgd op het vestigingsadres van PrutsFM.
 
En verder een fijne dag...
 
Lees meer...
PrutsFM gebruikt gegevens over bezoekers van zijn websites nooit om
aanbiedingen van producten toe te sturen. PrutsFM stelt gegevens over bezoekers
niet aan derden ter beschikking. PrutsFM registreert geen bijzondere
persoonsgegevens, met betrekking tot bijvoorbeeld godsdienst
of levensovertuiging, ras of afkomst, gezondheid, seksuele leven, het strafrecht,
politieke gezindheid of lidmaatschap van een vakvereniging.
 
 
Webbezoek
Wanneer je PrutsFM bezoekt dan worden de technische gegevens van je bezoek 
opgeslagen door Google Analyctics. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor statistische analyses en worden enkele maanden bewaard.
PrutsFM gaat niet na, wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en
wij herleiden deze gegevens niet tot een persoon.
 
Zoekopdrachten
Wanneer je op PrutsFM een zoekfunctie gebruikt, dan kunnen je zoektermen
samen met de technische gegevens opgeslagen worden door
Google Analyctics. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor
statistische analyses en worden enkele maanden bewaard.
PrutsFM gaat niet na, wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt
en wij herleiden deze gegevens niet tot een persoon.
 
Advertentievertoningen en -kliks
Advertentievertoningen en -kliks worden geregistreerd door PrutsFM
en door advertentienetwerken waaraan PrutsFM deelneemt.
Wanneer u op een advertentie klikt, dan kunnen de technische gegevens
van de klik door advertentienetwerken worden opgeslagen in zogenaamde
logfiles die ten behoeve van de financiële verantwoording gedurende
enkele maanden worden bewaard.
 
Webgains
Bij het vertonen van advertenties en van webbeacons kunnen adverteerders
 cookies plaatsen en zo je webbrowser lezen. Een webbeacon is een
kleine onzichtbare afbeelding die in een webpagina is geïntegreerd om
een opvraging van die pagina te kunnen registreren. Een cookie kan je zien
als een klein bestand met onpersoonlijke gegevens, deze gegevens
worden gebruikt om verschillende opvragingen van je browser met elkaar
in verband te brengen. Een cookie kan door PrutsFM en de advertentienetwerken
bijvoorbeeld worden gebruikt om je voorkeuren of gebruikersinstellingen
op te slaan, om ingelogd te blijven of om advertenties af te stemmen
op de interesses en voorkeuren op basis van je bezoek aan PrutsFM
en andere websites op internet.
 
Met de standaardinstellingen accepteren de meeste browsers cookies
automatisch, maar je kunt cookies meestal weigeren of selectief accepteren
door de instellingen van uw browser aan te passen. Als je cookies uitschakelt,
is het mogelijk dat bepaalde functies van onze websites niet beschikbaar
zijn. Op de volgende websites vind je informatie over veelgebruikte browsers
en de manier waarop je de cookie-instellingen in de betreffende browser
kunt aanpassen:
 

 
Google Analytics
PrutsFM kan gebruik maken van Google Analytics,
een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”).
Google Analytics maakt gebruik van cookies om PrutsFM te helpen analyseren
hoe jij de site gebruikt. De door het cookie gegenereerde informatie over 
je gebruik van de website (met inbegrip van je ip-adres) wordt overgebracht
naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Google gebruikt deze informatie om rapporten over de website-activiteit
op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden
met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze
informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht,
of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Google zal je  ip-adres niet combineren met andere gegevens waarover
Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren zoals
hierboven aangegeven. Door gebruik te maken van PrutsFM geef je
toestemming voor het verwerken van de informatie door Google
op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
 
Contactformulieren en e-mail
Wanneer je een contact-, aanmeld- of informatieformulier op PrutsFM invult
en opstuurt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die 
je ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard
zolang als naar de aard van het formulier en van uw bericht nodig of redelijk
is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording
naar aanleiding van je bericht. Je bericht kan daarnaast terecht komen in ons
e-mailarchief, waar het als gevolg van backupprocedures en wettelijke
bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden bewaard.
 
Deelname aan interactieve delen van PrutsFm.
Wanneer je deelneemt aan interactieve delen van PrutsFM dan bepaal je zelf
of je daarbij je persoonsgegevens invult, in je handtekening, of in de berichten
die je plaatst en dergelijke. Deze gegevens worden voor onbeperkte duur bewaard,
weergegeven in het betreffende deel van de website en door
zoekmachines toegankelijk gemaakt. Deze gegevens maakt je zelf openbaar
en dit is je eigen verantwoordelijkheid. De door jouw geplaatste gegevens
worden slechts bij uitzondering geanonimiseerd of verwijderd, na ontvangst
van een daartoe strekkend gemotiveerd schriftelijk verzoek met onderbouwing
van een redelijk belang.
 
Uitzonderingen: misbruik, verplichtingen
Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik
van PrutsFM, dan kunnen wij bepaalde ip-nummers en/of e-mailadressen
voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen
van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad,
kunnen wij de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking
stellen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens
tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen
met jouw, een ouder, voogd, docent, toezichthouder, leidinggevende,
eindverantwoordelijke of dergelijke, of om aangifte te kunnen doen
dan wel u in rechte te kunnen aanspreken. PrutsFM stelt gegevens
ter beschikking wanneer dit door de autoriteiten wordt verplicht.
 
Verzoek richten aan PrutsFM
Waar in dit privacybeleid wordt gesproken van een schriftelijk verzoek
aan PrutsFM, dan kunt je dat in eerste instantie via e-mail indienen.
In verband met de vele vormen van misbruik van online communicatie,
kunnen wij echter niet garanderen dat zo'n verzoek ons bereikt.
Bovendien leert de ervaring dat online verzoeken vaak onvolledig of
onzorgvuldig zijn en niet alle gegevens bevatten die nodig zijn
om het te kunnen afhandelen. Wij achten ons daarom alleen gebonden
aan een passende reactie op een daadwerkelijk schriftelijk verzoek.
Dat wil zeggen: in de vorm van een behoorlijke brief, getypt of
leesbaar geschreven op papier, voorzien van naam en adres
van de afzender, gedateerd en ondertekend, met daarin een
duidelijk verzoek voorzien van alle benodigde gegevens,
per post bezorgd op het vestigingsadres van PrutsFM.
 
En verder een fijne dag...
 
Lees meer...
Kwam je op een website om een telefoon-abonnement te bestellen,
was de boel gehackt! De site van Simyo linkte met alle plezier
door naar concurrent Ben.
 
 
Volgens de tweet van Simyo:
 
 
 
Lees meer...
Ron Selling is terug! Miljoenen mensen kennen zanger en zakenman
 Ron Selling nog van één van de eerste reality shows van Nederland.
Maar ook van de kaskraker Accidentally Killing, waarin hij
 onvergetelijk vorm gaf aan de hoofdrol. Na een periode van vijftien jaar
staat hij weer in de schijnwerpers, waar hij zich als een vis in het water voelt.
Nu hij terug is, wil Ron iets terugdoen voor zijn fans, vooral voor de jongeren.
Want die zijn online en dat is de toekomst. We Like Ron!
Fan worden? Ga dan hier naar Ron’s online wereld op Facebook!
 
 
Bij lees meer vind je Ron Selling bij Koffietijd..
 
Lees meer...
Dit is een goede grap zo rond de feestdagen.
Als je toch al niet mag drinken en dus de Bob bent, dan heb je
wel een beetje humor verdiend. Laat je vrienden denken dat je
straalbezopen bent! Het werkt simpel: spreek iets nuchter in, geef een draai
aan de schijf en bepaal hoe tipsy je wilt klinken. Van licht aangeschoten
tot knetter dronken. Klik hier om de TipsyTalk App gratis te downloaden. Proost!
 
 
Een voorbeeld filmpje zie je bij lees meer.
 
Lees meer...
Ondanks alle aandacht die wij besteden aan de inhoud van PrutsFM.nl,
kan PrutsFM niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. 
 
PrutsFM.nl aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid
voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit
of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site
of de (on)bereikbaarheid van de site.
 
Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen
op de pagina's van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet
(noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider. 
PrutsFM.nl kan op geen enkele manier verantwoordelijk
worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk
voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk
voortvloeit uit de betreffende uitingen.
 
PrutsFM.nl kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site
geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.
Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat
waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie
of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid
voor een bepaald doel of anderszins.

PrutsFM.nl garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst
genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door
de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.
Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden
onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten
voor gebruik van via deze site verkregen informatie.
 
De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast.
PrutsFM.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen
met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
 
Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites.
PrutsFM.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites
en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens.
Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer,
de copyright notice en algemene voorwaarden,
indien aanwezig, van de site die je bezoekt.
 
Lees meer...
 
 
Dit jaar was, naast het Renault F1 Team met coureur Vitaly Petrov,
testrijder Jan Charouz en de geblesseerde Ho-Pin Tung,
ook Renault Nederland aanwezig op het Bavaria City Racing parcour
 
De spectaculaire samenvatting van de Bavaria City Racing 2010
en de immer vrolijke Balkenende zie je bij lees meer.
 
Lees meer...
Ben jij dol op raadsels en een meester in het vinden van clues?
Dan moet je direct naar Redbullhintenvind.nl. Klik hier.
Op deze site staan cryptische aanwijzingen voor het vinden
 van de verborgen Red Bull Sugarfree packs.
 
 
 
Hier vind je de Facebook pagina, altijd handig voor clues.
 
Lees meer...
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Categorieën
Pruts Toppers

Meest Besproken
 
Emailalerts
PrutsFM Mobiel

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
Jij ook hier staan? Stuur een mailtje.
Beroemd bloot vind je hier.
 
 
Meer Showbizz? Druk op de knop!
Meer muziek? druk op de knop.
 
Geiten neuken?
Meer games? Druk op de knop!
 
 
ff lachen druk op de knop!
 
Alles over Terreur en Theo
Het laatste nieuws? Druk op de knop!
Al het eigenaardigs staat onder deze knop!
 
 
Druk op deze knop.
 
Als je wilt horen wat dat eigenlijk is Pruts FM.
Alles over het proces vind je hier
 
Meer Showbizz? Druk op de knop!
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl